תחנת היגיינה קומפקטית

תחנת היגיינה קומפקטית לחיטוי ידיים והנעלה

תחנת היגיינה קומפקטית לחיטוי ידיים והנעלה המשמשת להגנה על עובדים מפני העברת חיידקים על נעליים וידיים.

למכשיר אמבטיה לחיטוי סוליות הנעלה ומתקן לחיטוי ידיים, שם הסבון מסופק עם מים זורמים.

ציוד למטבח תעשייתי 

עמדות חיטוי סניטריות