תחנת היגיינה קומפקטית תלויה

תחנת היגיינה קומפקטית תלויה

תחנת היגיינה קומפקטית תלויה המשמשת להגנה על עובדים מפני העברת חיידקים על הידיים.

חיטוי ידיים עם נעילה אוטומטית.

ציוד למטבח תעשייתי 

עמדות חיטוי סניטריות