תחנת היגיינת ידיים

תחנת היגיינת ידיים והנעלה מתקדמת

תחנת היגיינת ידיים והנעלה מתקדמת המשמשת להגנה על עובדים מפני העברת חיידקים על נעליים וידיים.

למכשיר מנקה עם שתי מברשות אוטומטיות לניקוי עמוק של סוליות הנעל וחיטוי ידיים אוטומטי.

ציוד למטבח תעשייתי 

עמדות חיטוי סניטריות